Πακέτα προσφορών check up

xray-ultraschall pathology pulmonology orthopedic surgery cardiology gastroenterology microbiology

ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP

   • Γενική αίματος
   • Γενική ούρων
   • Σάκχαρο
   • Χοληστερίνη
   • Τριγλυκερίδια
   • Σίδηρο

Κόστος: 15 Ευρώ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP

   • Γενική αίματος
   • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
   • Γενική ούρων
   • Σάκχαρο
   • Ουρία
   • Κρεατινίνη
   • SGOT
   • SGPT
   • γ-GT
   • Κάλιο
   • Νάτριο
   • Σίδηρο
   • Χοληστερίνη
   • Τριγλυκερίδια
   • HDL
   • LDL

Κόστος: 40 Ευρώ

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

   • Γενική αίματος
   • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
   • Γενική ούρων
   • Σάκχαρο
   • Ουρία
   • Κρεατινίνη
   • SGOT
   • SGPT
   • γ-GT
   • Κάλιο
   • Νάτριο
   • Αλκαλική φωσφατάση
   • Ασβέστιο
   • Φωσφόρος
   • Χοληστερίνη
   • Τριγλυκερίδια
   • HDL
   • LDL
   • Φερριτίνη
   • TSH
   • Ca-15.3
   • Ca-125

Κόστος: 70 Ευρώ

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ

   • Γενική αίματος
   • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
   • Γενική ούρων
   • Σάκχαρο
   • Ουρία
   • Κρεατινίνη
   • SGOT
   • SGPT
   • γ-GT
   • Κάλιο
   • Νάτριο
   • Αλκαλική φωσφατάση
   • Ασβέστιο
   • Φωσφόρος
   • Χοληστερίνη
   • Τριγλυκερίδια
   • HDL
   • LDL
   • TSH
   • PSA

Κόστος: 60 Ευρώ

 

ΠΛΗΡΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP

   • Γενική αίματος
   • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών
   • Γενική ούρων
   • Σάκχαρο
   • Ουρία
   • Κρεατινίνη
   • SGOT
   • SGPT
   • γ-GT
   • Αλκαλική φωσφατάση
   • Κάλιο
   • Νάτριο
   • Σίδηρο
   • Χοληστερίνη
   • Τριγλυκερίδια
   • HDL
   • LDL
   • PSA (για άνδρες)
   • Φερριτίνη (για γυναίκες)
   • T3
   • T4
   • TSH
   • Ολικές πρωτεϊνες
   • Αλβουμίνες
   • Σφαιρίνες
   • CPK
   • CK-MB

Κόστος: 70 Ευρώ

 

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ CHECK UP

   • Γενική αίματος
   • Γενική ούρων
   • Σάκχαρο
   • Κρεατινίνη
   • SGOT
   • SGPT
   • γ-GT
   • Χοληστερίνη
   • Τριγλυκερίδια
   • HDL
   • LDL
   • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη

Κόστος: 30 Ευρώ

 

Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές αφορούν σε αιμοληψίες κατ' οίκον και ισχύουν για προγραμματισμένα ραντεβού αιμοληψίας Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00 έως 13:00